Logo Paapillon

Data-analyse of quickscan bodeminformatie

Voor optimaal gebruik van bodeminformatie is het van belang dat de geregistreerde informatie voor zover mogelijk correct, uniform en consistent is. Dit is ook in het belang bij het beheer van bodeminformatie. Om een indruk te krijgen van de kwaliteit (juistheid, uniformiteit en consistentie) van de geregistreerde informatie, kan een data-analyse worden uitgevoerd. Met de opdrachtgever wordt besproken welke eisen deze stelt aan de kwaliteit van de bodeminformatie die door de opdrachtgever beheerd wordt. Dit kunnen wettelijke eisen voor bodeminformatie zijn, maar ook eisen die de opdrachtgever zelf stelt aan de geregistreerde bodeminformatie bijvoorbeeld vanwege gebruik van informatie voor eigen bedrijfsprocessen. De eisen kunnen zijn vastgelegd in bijvoorbeeld een invoerprotocol.
Aan de hand van de inventarisatie van de kwaliteitseisen worden controlecriteria opgesteld. De controlecriteria kunnen worden vertaald naar SQL-scripts waarmee de geregistreerde bodeminformatie geautomatiseerd wordt bevraagd. Naast het controleren van geregistreerde informatie met SQL-scripts kan ook een handmatige controle worden uitgevoerd. Hierbij wordt de geregistreerde informatie vergeleken met de informatie die in de bodemdossiers aanwezig is. De controle kan worden uitgevoerd op (een steekproef van) alle geregistreerde gegevens of van een selectie van de geregistreerde gegevens op basis van specifieke selectiecriteria.
Aan de hand van de uitkomsten van de analyse (SQL-scripts en/of handmatige controle) wordt een rapportage opgesteld waarin de resultaten overzichtelijk worden gepresenteerd en waarin aanbevelingen worden gedaan voor verdere optimalisatie van de kwaliteit van de geregistreerde bodeminformatie.

Een notitie met meer informatie over data-analyse en controle kan worden gedownload via deze link: Notitie methoden voor data-analyse bodeminformatie

Wilt u meer informatie over data-analyse of quickscan bodeminformatie of over de dienstverlening die Paapillon u kan bieden, neemt u dan gerust contact op.

Telefoon: 06 - 48 70 17 53
E-mail: info@paapillon.nl