Logo Paapillon

Optimalisatie bodeminformatie

Wanneer geregistreerde bodeminformatie niet voldoet aan het gestelde kwaliteits¬niveau voor deze informatie, is het van belang dat de kwaliteit van deze informatie wordt geoptimaliseerd door verbetering en/of aanvulling. Optimalisatie van de kwaliteit van de geregistreerde bodeminformatie kan worden bereikt door geautomatiseerde en handmatige verbeteracties. De manier waarop de optimalisatie wordt uitgevoerd, wordt beschreven in een plan van aanpak. In dit plan van aanpak kunnen de aanbevelingen van een eerder uitgevoerde data-analyse worden verwerkt.
Handmatige optimalisatie wordt voornamelijk uitgevoerd door vergelijking van dossiergegevens met gegevens in het bodeminformatiesysteem. Hierbij worden ontbrekende gegevens aangevuld of onjuiste gegevens gecorrigeerd. Bij geautomatiseerde optimalisatie worden SQL-scripts opgesteld die op basis van vooraf vastgelegde criteria gegevens in de database van het bodeminformatiesysteem aanpassen. De gegevens die nieuw in het bodeminformatiesysteem worden geregistreerd kunnen zijn afgeleid van gegevens die al in het bodeminformatiesysteem zijn opgeslagen dan wel zijn gebaseerd op een gegevensbron buiten het bodeminformatiesysteem.

Wilt u meer informatie over optimalisatie bodeminformatie of over de dienstverlening die Paapillon u kan bieden, neemt u dan gerust contact op.

Telefoon: 06 - 48 70 17 53
E-mail: info@paapillon.nl