Logo Paapillon

Begeleiding en instructie bij gebruik bodeminformatiesystemen

Om een bodeminformatiesysteem zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken is het nodig om te weten wat het systeem allemaal kan en wat de meest nuttige functies zijn. Om gebruikers bekend te maken met (een deel van) de mogelijkheden van het systeem worden trainingen verzorgt. De vorm en inhoud van de trainingen kunnen volledig worden afgestemd op de wensen van de opdrachtgever.
Voor het waarborgen van uniformiteit in de registratie van informatie is het zinvol om een instructie of handleiding te gebruiken. Naast het gebruik van instructies of handleidingen voor de registratie van bodeminformatie is het nuttig om gebruik te maken van protocollen voor bijvoorbeeld het beheer van geregistreerde bodeminformatie, het (functioneel en technisch) beheer van het gebruikte bodeminformatiesysteem, de uitwisseling van bodeminformatie en de presentatie van bodeminformatie via verschillende media. De vorm en inhoud van de instructie of handleiding en van de protocollen kunnen volledig worden afgestemd op de wensen van de opdrachtgever.

Wilt u meer informatie over begeleiding of instructie bij het gebruik van bodeminformatiesystemen of over de dienstverlening die Paapillon u kan bieden, neemt u dan gerust contact op.

Telefoon: 06 - 48 70 17 53
E-mail: info@paapillon.nl