Logo Paapillon

Technische ondersteuning (o.a. functioneel beheer) bij gebruik bodeminformatiesystemen

Om optimaal gebruik van een bodeminformatiesysteem te maken is het van belang dat de informatie die met het systeem is geregistreerd van goede kwaliteit is (zie ook data-analyse en data-optimalisatie), dat alle beschikbare informatie in het systeem is ingevoegd (zie conversie) en dat de gebruikers van het systeem voldoende zijn getraind om het systeem te gebruiken (zie instructie). Maar daarnaast is het ook van belang dat het systeem zelf up-to-date is. Softwareleveranciers brengen regelmatig updates uit waarmee extra functionaliteit (al dan niet ingegeven door landelijke ontwikkelingen) aan het systeem worden toegevoegd. Het waarborgen van de goede werking van het bodeminformatiesysteem valt onder het functioneel of technisch beheer. Het technisch beheer van een systeem is vaak belegt bij de IT-afdeling van een organisatie, maar het functioneel (of inhoudelijk) beheer van het systeem is vaak de verantwoordelijkheid van inhoudelijk betrokken medewerkers. Deze inhoudelijk betrokken medewerkers zijn vaak gebaat bij ondersteuning. Indien wenselijk kan het functioneel beheer ook volledig worden overgenomen.
Naast het goed werkend houden van het systeem komt het ook met enige regelmaat voor dat kleine technische aanpassingen aan het systeem of aan de opgeslagen informatie doorgevoerd moeten worden. Hierbij moet worden gedacht aan kleine aanpassingen aan de data, incidentele of structurele controles van de data. Ook deze werkzaamheden kunnen voor de opdrachtgever uitgevoerd worden.

Wilt u meer informatie over technische ondersteuning bij het gebruik van bodeminformatiesystemen of over de dienstverlening die Paapillon u kan bieden, neemt u dan gerust contact op.

Telefoon: 06 - 48 70 17 53
E-mail: info@paapillon.nl